יש לי ftp וא*י רוצה לפתוח דרכו ssh
proftpd
ו השרת של לי*וקס