???????????????????????????? dispadmin ???????
?????????????????????????Solaris ????? Zone?????????????????????????

Solaris ?????? CPU ????????FSS(Fair Share Scheduler)????????Solaris 10 ????????????????????? FSS ???????????????????????

????zonecfg ????? cpu-shares ?????????? Zone ??????????????????????????
(????Solaris 10 10/09 ??????????)

# zoneadm -z zone01 bootzoneadm: zone 'zone01': ??: zone.cpu-shares ???????????????zoneadm: zone 'zone01': FSS ????????????????????????zoneadm: zone 'zone01': ????????FSS ???????????????????zoneadm: zone 'zone01': FSS ?????????????FSS ?zoneadm: zone 'zone01': ??????????????????????????????zoneadm: zone 'zone01': ????dispadmin(1M) ??????????
CPU ?????????????FSS ????????????????????????????????? FSS ????????????????????????

????????????????? FSS ????????????????????????????????????

?????????????????????????????
# dispadmin -ddispadmin: Default scheduling class is not set
Solaris 10 ?????????????????????????????????????????????

????????????????? FSS ???????????
# dispadmin -d FSS?????????????
??????????????? FSS ?????????????????
# dispadmin -dFSS (Fair Share)----

FSS ????????????????? Zone ?????????
# zoneadm -z zone01 boot
zone01 ??????????????????


?????dispadmin ?????????????????????????????? /etc/dispadmin.conf ????????
# cat dispadmin.conf## /etc/dispadmin.conf## Do NOT edit this file by hand -- use dispadmin(1m) instead.#DEFAULT_SCHEDULER=FSS

Zone ??????????????????????? dispadmin?????????????????

(????)
??? ????? Sun ?????blog ???????????????http://wikis.sun.com/display/yappri/Home


Read More about [dispadmin ???????...