Cloud Computing'i etrafl?ca ele almaya çal??t???m yaz? dizimin ikinci bölümü Computerworld de yay?nland?. Bu bölümde Cloud Computing genel mimarisi ve kullan?m senaryolar?n? ele al?yorum.
More...