Seeking xorg.conf entry for Nokia 477Xpro on Fedora 9

Printable View