PLEASE HELP!!

I have got strange problem on samba-3.0.28-0.fc7 with logon hours and
passwords policies .I use tdbsam backend.
After changing time form winter to summer client's (windows XP) cannot
login after 8:00AM ( time zone Warszawa/Poland UTC ). Linux and windows
clients correctly changed time to summer (+1 hour)!!.
Logon hours are set :
from Monday -to-Friday 8:00 AM to 4:00PM
I use usrmgr.exe form windows NT/2000 to set logon hours.
My samba is PDC and clients use netlogon script .cmd

NET TIME \\SERWER /SET /YES

to set time.

But even if time on linux and windows was eg. 8:30 AM they still can't
login !!!! I used net user /domain command form windows to check logon
time but it was OK !!!!And after 8:00AM then should normally login and
work !!!

I have resolved this problem when in usrmgr.exe in logon hours I have
set from 8:00AM to 7:00AM (-1 hour) and then they can login after
8:AM!!?? When in usrmgr.exe i set correct hour 8:00AM then cant' login
after 8:00AM . So why i must turn back time -1 hour in usrmgr.exe when
really clock on windows and Linux shows correct time ??????!!!


PLEASE HELP!!

C:\Documents and Settings\hubert>net user /domain fujitsu

Nazwa użytkownika fujitsu
Pełna nazwa
Komentarz
Komentarz użytkownika
Kod kraju 000 (Domyślne ustawienia systemu)
Konto jest aktywne Tak
Wygasanie konta Nigdy

Hasło ostatnio ustawiano 4/2/2008 12:52 PM
Ważność hasła wygasa 7/1/2008 12:52 PM
Hasło może być zmieniane 6/21/2008 12:52 PM
Wymagane jest hasło Tak
Użytkownik może zmieniać hasło Tak

Dozwolone stacje robocze SM17,SM8,SM9
Skrypt logowania skanery.CMD
Profil użytkownika
Katalog macierzysty
Ostatnie logowanie Nigdy

Dozwolone godziny logowania Poniedzialek 8:00 AM - 4:00 PM
Wtorek 8:00 AM - 4:00 PM
Sroda 8:00 AM - 4:00 PM
Czwartek 8:00 AM - 4:00 PM
Piatek 8:00 AM - 4:00 PM

Pdbedit -Lv fujitsu
Unix username: fujitsu
NT username:
Account Flags: [U ]
User SID: S-1-5-21-2794518228-724393910-221713885-2114
Primary Group SID: S-1-5-21-2794518228-724393910-221713885-513
Full Name:
Home Directory:
HomeDir Drive:
Logon Script: skanery.CMD
Profile Path:
Domain: GEODEZJA
Account desc:
Workstations: SM17,SM8,SM9
Munged dial:
Logon time: 0
Logoff time: never
Kickoff time: 0
Password last set: Śr, 02 IV 2008 12:52:38 CEST
Password can change: So, 21 VI 2008 12:52:38 CEST
Password must change: Wt, 01 VII 2008 12:52:38 CEST
Last bad password : 0
Bad password count : 0
Logon hours : 000000807F00807F00807F00807F00807F00000000

----------------------------------------------------
Damian Jonak na ringu w obronie pasa Mistrza Świata!
Już 19 kwietnia w Katowicach. Zobacz więcej - Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2F...k.html&sid=297


--
To unsubscribe from this list go to the following URL and read the
instructions: https://lists.samba.org/mailman/listinfo/samba