http://world.altavista.com/tr

Gigabit network works (at me) only well with extra protocol.
---------------------------------------------------------------------------
Windows 2k, Edimax Br-6104k, and Sweex 5p gigabits switch. The
Edimax router DHCP will leap about for the PC's to belong be. When I still
behind the software router with 98 and Internet share the Gigabitswitch had
hang, I had a flitsend fast network. Just as on snelkoppeling to "working
party" clicks and stalemate. Addressing had then by means of bijv. Nat32
regular become or by means of the poortdoorsturing with bijv. Porttunnel.
But now I a hardware router is with the gigabit switch as sub-netwerk to a
poort of the router will try succeed it no longer to find network, with the
report: "working party not accessible, server list not available". Of course
tried of everything in the router. Nothing helped. Only if I integrate an
extra protocol at TCP/ip, such as Netbeui or IPX/spx, then contact is made,
they it that this a minute again to every time costs to find the working
party. But once a shared map found, and of this snelkoppeling placed, then
is with that, however, a reasonable fast make contact. Now are I none
netwerk-deskundige, but I assume the following: Actually is there now 3
small (thuis)netwerkjes. modem router, Router-Switch, and Switch-PC's. THE
DHCP for the PC's sit now outside "its own" lan, a need higher. TCP/ip only
can regulate this (with my 2k) not well, and the aforementioned exactly
protocols are possible this obviously, however. If someone can explain me
about this more, then gladly. Router mentioned below, not yet provide
gigabitswitch built in, is outside the USAS, but a solution would be:
D-Link DGL-4100 gigabit router http://www.dlink.com/products/?pid=371
Rung D-link vendors in the Netherlands not yet know him.

YKA

http://world.altavista.com/tr

Gigabit Netwerk werkt (bij mij) alleen goed met extra Protocol.
----------------------------------------------------------------------------

Windows 2k, Edimax BR-6104k, en Sweex 5p Gigabit switch.
De Edimax router zou DHCP host voor de PC's behoren te zijn.

Toen ik de Gigabitswitch nog achter de softwarerouter met 98
en internet delen had hangen, had ik een flitsend snel netwerk.
Even op een snelkoppeling naar "Werkgroep" klikken en Pats.
De Adressering moest dan via bijv. Nat32 geregeld worden
of door middel van de poortdoorsturing met bijv. Porttunnel.

Maar nu ik een hardware router ben gaan proberen met de
gigabit switch als sub-netwerk aan een poort van de router
lukt het niet meer om het netwerk te vinden, met de melding:
"Werkgroep niet toegankelijk, serverslijst niet beschikbaar".
Natuurlijk van alles in de router geprobeerd. Niets hielp.

Alleen als ik een extra protocol bij TCP/IP inschakel, zoals
Netbeui of IPX/SPX, dan wordt contact gemaakt, zij het dat
dit iedere keer opnieuw een minuut kost om de werkgroep
te vinden. Maar eenmaal een gedeelde map gevonden, en
hiervan een snelkoppeling geplaatst, dan is daarmee wel
een redelijk snel contact te maken.

Nu ben ik geen netwerk-deskundige, maar ik veronderstel
het volgende: Feitelijk zijn er nu 3 kleine (thuis)netwerkjes.
Modem-Router, Router-Switch, en Switch-PC's. De DHCP
voor de PC's zit nu buiten de "eigen" lan, een node hoger.
TCP/IP alleen kan dit (met mijn 2k) niet goed regelen, en
de voornoemde Net protocollen kunnen dit kennelijk wel.

Als iemand mij hier meer over kan uitleggen, dan graag.

Onderstaande router, gigabitswitch ingebouwd, is buiten
de USA nog niet te leveren, maar zou een oplossing zijn:
D-Link DGL-4100 Gigabit Router
http://www.dlink.com/products/?pid=371

Gebelde D-link vendors in Nederland kennen hem nog niet.

YKA


http://world.altavista.com/tr

Oefffff, now must cut up themselves I heeeeel. With the schaamrood on the
jaws, where no red keukenhof keukenhof-tulp is possible also but against
on... I have read all answers of course, and examined everything once more.
I had of course on software 98 router firewall, and with the new hardware
router also. These must remain definitely of course. But what I forget those
years TOTAL were after all: Invisibly in my OS's 2e firewall always worked
(Tiny press fw), where I saw with software router nothing of, and this left
also this way from exaggerated concern. This way of you is possible but
never know where that good for is, as long as it does not impede
nevertheless... And to impede never did it then also real. But eee... Now
therefore clear, however. Eliminated, and everything is in order! I have
exactly such flashing connections as in former days. Sorry for all heisa,
but possibly instructive for others.
yka

http://world.altavista.com/tr

Oefffff, nu moet ik me heeeeel klein maken. Met het schaamrood op
de kaken, waar geen rode keukenhof-tulp ook maar tegen op kan...
Ik heb alle antwoorden gelezen natuurlijk, en ging alles nog eens na.

Ik had natuurlijk op de Software 98 router een firewall, en met de
nieuwe hardware router ook. Deze moet beslist blijven natuurlijk.

Maar wat ik TOTAAL vergeten was na al die jaren: Onzichtbaar
in mijn OS's draaide altijd een 2e firewall mee (Tiny pers fw),
waar ik met de Software router helemaal niets van merkte, en
dit ook zo liet uit overdreven bezorgdheid. Zo van je kan maar
nooit weten waar dat goed voor is, zolang het toch niet hindert...

En hinderen deed het toen ook echt nooit. Maar eee...
Nu dus duidelijk wel. Uitgeschakeld, en alles is in orde!
Ik heb weer net zulke flitsende verbindingen als vroeger.

Sorry voor alle heisa, maar mogelijk leerzaam voor anderen.

yka