eSeaMonkey 1.1.4 freezes UI at times

Printable View