Simble the best:

TVO/Rauma/Eurajoki/UPM-kymmene ottavat kaikkim keskeisemmät juoma-, käyttö-,
ja prosessivetensä siis systeemistä johon kuuluu pitkälti n. 1220km2
kokoinen Eurajoki ja 400km2 kokoinen Lapijoki. Systeemin koko tuotto jaetaan
noin kolmeen yhtä suureen kulutusyksikköönsä. Kyseessä on siis Rauman 25 000
henkilöä, Eurajoen 6 000henkee ja UPM-kymmenen paperintuotannot ja toki myös
KAIKKIEN TVO:n ydinvoimaloiden massiiviset prosessivesikulutukset ja muut.

Tiedoksi vaan niille, jotka haluavat esim. poistattaa Lapijoen
patosysteemeistä "jotain", koko vesiekon kapasiteetti oli aikoinaan vuosia
hajalla kun tuo Lapijoen pato oli paskana. UPM-kymmene, saati Rauman
kauppunki eivät kyenneet systeemiä stabiloimaan, vaan padon takuinen
massiivinen vesiallas kuivui kesäisin säännöstelemättöminä, ja likastui
suurtulviinsa muina aikoina. Veden pinta liikui siis Lapijoessa +2,5m
tulvasta -2,5m kuivumisiin. Tämä tilanne tarkoitti sitä, että
vesivarannmoista vajaa neljännes menetettiin padon toimimattomuuksiin
vuosikausiksi ilman nähtävää ratkaisua.

Kun Lapin patoon saatiin nykyinen hallittu koneellinen patokoneisto alueen
altaan pintavaihtelu kutistui kymmensenttiluokkiinsa. UPM-kymmene totesikin
pian ilokseen, että aiempana hätäratkaisunaan käyttämät yläjärvien kalliit
moninaiset säännöstelyt voitiin poistaa, koska joen vesistabiliteetti parani
niin merkittävästi toimistamme. Nyt tilanne on tosiaan se, että
alapuolivesiemme stabiliteetti auttaa kaikkia osapuolia niin massiivisesti,
ettei vesi ole ollut IKINÄ näin turvattua rajallisista reserveistään
huolimatta. Eli tosiaan tämä vaan tiedoksi niille, joista padot on pahasta.
Patojen suurin arvo on nimenomaan oleminen elämää tärkeimpänä
juoma/kastelu/prosessivarastona! Tilanne on täysin sama koko maailmassa.
YKSIKÄÄN maailman ydinvoimala, tuskin monikaan kaupunki ei saisi vesiään
ilman maankattavia massivisia vesisäännöstelypatoja. esim Espanjassa
TIPPAAKAAN jokivedestä ei malteta päästää meriin! Ja maan ydinvoimaloille se
on elinehto!! Nyt EU määrittelee jo samaa kaikkiin maihinsa. Toki vesialan
uhrautuvat työn varsinaisesti tekevät ovat vaatimattomuuttaan suotta hiljaa.
Heidän työstään nyt kun oikeasti pyörii prosessivesinä varovaisesti
arvioiden 50% maailman kansantalouksista!*** Ehkö tosiaan näitten
"ydinpatopuhkojien" olisi oikeasti viimein aika ymmärtää itse elämää.
Nimittäin 1600MW jäähdytetornillinen ydinvoimala kuluttaa yhtä paljon makeaa
jokivettä ilmaan, kun esim. Lapijoen voimala tuottaa keskimäärin
ydinaavikoituneessa maapallossamme!