Hello.
I recive mail from bugzilla everyday at 00:55:

Topic: Your Bugzilla buglist needs attention.
Body: SCALAR(0x8b3fde0)

What is that mean?

Regards, Lukas.

--
Nie wiem, po co skrajna prawica pcha się do rządów.
Nie mogłaby po prostu wniebowstąpić?