how to automate telnet thro' expect cmd

Printable View