--
Bäste umu.se konto Användare,

Det här meddelandet är från MMS-centralen till alla våra umu.se e-post
konto ägare. Vi håller för närvarande på att uppgradera vår databas och e-
postkonto
Center. Vi vill ta bort alla våra umu.se e-postkonton för att skapa mer
utrymme för nya konton.

För att förhindra att dina umu.se konto från nedläggning måste du uppdatera
det, under så att vi vet att det är en närvarande används konto.

Vi har varit att skicka detta meddelande till alla våra e-postkonto ägare och
det är
de senaste meddelande / kontrollarbetet.

Bekräfta din e-identitet under

E-post Användarnamn: .......... ......

Email Password: .................

Födelsedatum: .................

Territorium: .................

Varning! (umu.se) ägaren till kontot som vägrar att uppdatera sin
konto inom sju dagar efter mottagandet av denna varning kommer att förlora sin
konto. Skydda din integritet. Logga ut när du är klar och stänga
webbläsaren.

OBS: Alla mail ska skickas till denna e-post: account_upgradeusers1@live.com

Tack för att du använder umu.se konto!
Varning Kod: VX2G99AAJ
.................................................. . ..........................
.................................................. . ..........................
OBS: Detta meddelande tillåter med (umu.se) e-postkonto protector
enhet. Meddelande kommer att skickas tillbaka till dig efter att ha
kontrollerat att din
konto innan konto kan återställas. Okej reserv.

Det här meddelandet är från UMU.SE post användare Center
-----------------------------------------------------------------------
3webXS High Speed Cable or DSL Internet...surf at speeds up to 3.0 Mbps
for as low as $24.95/mo...visit www.get3web.com for details
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/