Hi,


I am selling my Alphastation XP900 on ebay. 768 megabytes of memory,
2 - nine gigabyte drives, 466 mhz processor.

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=270204063920