Another update, the e1000 can be made to work with the 2.6.18 xen kernel if
you use the latest hypervisor version from testing.

What I did :
- install latest testing amd64 version
- add stable to the sources.list
- apt-get update/dist-upgrade ( this will always use the testing packages, as
they are newer, but to be sure, you can add a preferences file )
- install xen-tools xen-utils xen-hypervisor from testing
- apt-get install linux-image-2.6-xen-amd64/stable
- reboot

You now have a working dom0.

The problem with the e1000 driver was therefor not situated in the kernel, but
a hypervisor problem.

Kindest regards,

Peter.
--
Peter Van Biesen
Sysadmin VAPH

tel: +32 (0) 2 225 85 70
fax: +32 (0) 2 225 85 88
e-mail: peter.vanbiesen@vaph.be
PGP: http://www.vaph.be/pgpkeys

Opgelet ! De domeinnaam van het Vlaams Agentschap is vanaf heden
vaph.be. Dit betekent dat u uw correspondent kan bereiken via
voornaam.naam@vaph.be. Gelieve aub dit aan te passen in uw adresboek.

DISCLAIMER
-------------------------------------------------------------------------------
De personeelsleden van het agentschap doen hun best om in e-mails
betrouwbare informatie te geven.
Toch kan niemand rechten doen gelden op basis van deze inhoud.
Als in de e-mail een stellingname voorkomt, is dat niet noodzakelijk het
standpunt van het agentschap.
Rechtsgeldige beslissingen of officiele standpunten worden alleen per
brief toegestuurd.--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-bugs-dist-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org