I've installed the MythTV debs from http://dijkstra.csh.rit.edu
unstable/mythtv Packages.

I remember having to jump through all sorts of hoops but eventually I got
it working...

But now when I try to use apt-get I get

poseidon:/home/nfs/yan# apt-get install kate
Čtu seznamy bal*ků... Hotovo
Vytvář*m strom závislost*... Hotovo
kate je již nejnovějš* verze.
0 aktualizováno, 0 nově instalováno, 0 k odstraněn* a 534 neaktualizováno.
2 instalováno nebo odstraněno pouze částečně.
Potřebuji stáhnout 0B arch*vů.
Po rozbalen* bude na disku použito dalš*ch 0B.
Nastavuji bal*k mythtv-database (0.18.1-4) ...
**************************************
Failed to connect to database: Access denied for user 'root'@'poseidon.seiner.lan' (using password: YES) at -e line 5, <> line 1.
Failed to create database (incorrect admin username/password?)
**************************************
If you supplied incorrect information, try:
dpkg-reconfigure --force mythtv-database
dpkg: chyba při zpracováván* mythtv-database (--configure):
podproces post-installation script vrátil chybový status 1
dpkg: nesplněné závislosti zamezily konfiguraci bal*ku mythtv:
mythtv závis* na mythtv-database (= 0.18.1-4); avšak:
Bal*k mythtv-database ještě nen* zkonfigurován.
dpkg: chyba při zpracováván* mythtv (--configure):
problém se závislostmi - nechávám nezkonfigurované
Při zpracován* nastaly chyby:
mythtv-database
mythtv
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

MythTV frontend connects correctly to the mysql database on the server,
but the mythtv-database deb must be looking for some other database....

I've tried setting up a dummy database on the localhost, but no joy...

Anyone have any idea how to get past this hurdle?